top of page

Kentsel Dönüşüm

Çalışmış olduğu sektöründe lider çözüm ortakları ile kentsel dönüşüm projelerinde anahtar teslim hizmetler sunan AEP EUROPE Kentsel Dönüşüm, proje geliştirilecek alanı inşaat firmalarının projeye direkt başlayabilecekleri aşamaya getirmektedir. Aynı şekilde kentsel dönüşüm alanı olarak ilanı onaylanmış bölgedeki hak sahiplerinin de haklarını korumalarını sağlayan bilgilendirme ve yönlendirmelerini sağlayan AEP EUROPE Kentsel Dönüşüm, hak sahibi ve üretici arasında bir güven köprüsü oluşturmaktadır.

       KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ;

  • Deprem risk raporu oluşturulması ve Bakanlıktan onayının alınması,

  • Bina ortak karar protokolünün hazırlanması,

  • Kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde hukuki bilgilendirme,

  • Bina yapım ve güçlendirme uygulamaları için ruhsat projelerinin, metraj, keşif, ihale dosyalarının hazırlanması ve ruhsat ile izinlerin çıkarılması,

  • İnşaat projesi tamamlanması sonrası iskanlı daire tapuları çıkartılması,

  • Kentsel dönüşüm süreci içinde binalar için gerekli tüm sözleşmelerin hazırlanması

bottom of page